TRASHËGIMIA

Historiku

Historik i shkurtër i shërbimit të inteligjencës shqiptare, që prej themelimit e deri më sot

NJIHU ME HISTORINË

Instituti i SHISH

Institutit përfshin ofrimin e trajnimeve profesionale, nxitjen e bashkëpunimit dhe nxitjen e përvojës profesionale në aspekte të ndryshme të sistemeve ekonomike, financiare dhe të hapësirës kibernetike

LEXO MË SHUMË

Dokumente të Ish-Sigurimit të Shtetit

Në korrik 2017, SHISH dorëzoi fondin arkivor të ish-sigurimit tek Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH)

LEXO MË SHUMË