KONTAKT

Zyrat Qendrore

Adresa:

Rruga "Kongresi i Manastirit", Tiranë, Shqipëri

E-mail:

info@shish.gov.al

Faqja zyrtare:

www.shish.gov.al

Telefon:

+355 4 233 48 29

Orientimi me hartë:

Harta

RAPORTO INFORMACION!

+355 4 233 48 29 info@shish.gov.al

Numri telefonik dhe posta elektronike të Shërbimit Informativ i Shtetit (SHISH) janë të hapura për qytetarët, të cilët mund raportojnë lidhur me çdo kërcënim të mundshëm ndaj sigurisë kombëtare dhe interesave të vendit tonë.

Shërbimi Informativ i Shtetit (SHISH) garanton anonimitet të plotë për qytetarët që raportojnë një informacion të tillë.

Nëse SHISH duhet të vlerësojë se informacioni i dhënë nga qytetarët është me interes për sigurinë kombëtare dhe verifikojë vërtetësinë e informacionit, qytetarët do të kontaktohen nga stafi i ynë (me kusht që të kenë lënë të dhënat e tyre të identifikimit, një numër telefoni kontakti ose adresë e-mail).

Në këtë aspekt, vini re se çdo keqpërdorim apo raportim i informacionit të rremë, i nënshtrohet sanksioneve të përcaktuara nga ligjet në fuqi të Republikës së Shqipërisë.