Botime

Shërbimit Informativ i Shtetit për tre vite me radhë ka publikuar Rapotin Publik Vjetor, i cili përmban informacion të paklasifikuar për punën e SHISH-it, për gjendjen në Shqipëri dhe në rajon. Botohet me qëllim informimin e publikut mbi veprimtarinë e SHISH-it, sfidat dhe kërcënimet me të cilat përballet vendi.

Është i ngjashëm me raportet që prodhojnë shërbimet e fshehta në vendet demokratike.

Raporti Publik 2020

Raporti Publik 2019

Raporti Publik 2018