Njoftime për ankand publik

Njoftim për ankand publik - Nëntor 2016
Shërbimi Informativ I Shtetit njofton për fillimin e proçedurave të ankandit publik për shitje automjetesh (Kamiona) ...(Kliko këtu)

Dokumentet standarte të ankandit publik

Njoftim për ankand publik - Tetor 2016
Shërbimi Informativ I Shtetit njofton për fillimin e proçedurave të ankandit publik për shitje automjetesh (Kamiona) ...(Kliko këtu)

Dokumentet standarte të ankandit publik

Njoftim për shtyrje ankandi - Shtator 2016
Mbi shtyrjen e datës së ankandit publik me objekt: “Shitje automjetësh (Kamiona)” ...(Kliko këtu)

Njoftim për ankand publik - Gusht 2016
Shërbimi Informativ I Shtetit njofton për fillimin e proçedurave të ankandit publik për shitje “Skrap Hekuri”...(Kliko këtu)

Dokumentet standarte të ankandit publik

Njoftim për ankand publik - Gusht 2016
Shërbimi Informativ I Shtetit njofton për fillimin e proçedurave të ankandit publik për shitje automjetesh (Kamiona) ...(Kliko këtu)

Dokumentet standarte të ankandit publik

Njoftim për ankand publik - Qershor 2016
Shërbimi Informativ I Shtetit njofton për fillimin e proçedurave të ankandit publik për shitje automjetesh (Kamiona) ...(Kliko këtu)

Dokumentet standarte të ankandit publik

Njoftim për ankand publik - Prill 2016
Shërbimi Informativ I Shtetit njofton për fillimin e proçedurave të ankandit publik për shitje automjetesh (Kamiona) ...(Kliko këtu)

Dokumentet standarte të ankandit publik

Njoftim për ankand publik - Nëntor 2015
Shërbimi Informativ I Shtetit njofton për fillimin e proçedurave të ankandit publik për shitje automjetesh (Kamiona) ...(Kliko këtu)

Dokumentet standarte të ankandit publik

Njoftim për ankand publik - Shtator 2015
Shërbimi Informativ I Shtetit njofton për fillimin e proçedurave të ankandit publik për shitje automjetesh (Kamiona) ...(Kliko këtu)

Dokumentet standarte të ankandit publik

Njoftim për ankand publik - Nëntor 2013
Shërbimi Informativ I Shtetit njofton për fillimin e proçedurave të ankandit publik për shitje “Skrap Hekuri”...(Kliko këtu)

Dokumentet standarte të ankandit publik