Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve në SHISH

(në zbatim të ligjit nr.119/2014 "Për të drejtën e Informimit")

VITI 2023 Kliko ketu...

VITI 2022 Kliko ketu...

VITI 2021 Kliko ketu...

VITI 2020 Kliko ketu...

VITI 2019 Kliko ketu...

VITI 2018 Kliko ketu...

VITI 2017 ( I , II , III )

VITI 2014 - 2016 Kliko ketu