Koordinatori për të drejtën e informimit në SHISH

(në zbatim të ligjit nr.119/2014 "Për të drejtën e Informimit")

Emër/Mbiemër : MALVA JOLLDASHI

E- mail : transparenca@shish.gov.al

Nr.kontakti : 044540829